Varma hälsningar från Ecuador!

Efter knappt 13 flygtimmar landade jag i Quito måndagen den 21 november. Mirian Valle som var Exchange-praktikant i Equmeniakyrkan Hallunda november 2013- april 2014 mötte upp på flygplatsen tillsammans med sin yngre bror Edison som är pastor. Min dotter Elin har bott hemma hos deras familj sedan 4 oktober. Tisdag den 6 december flyger vi hem tillsammans. Under två veckors tid får jag möjlighet att uppleva något av Ecuador, lära känna Mirians familj och turista med Elin. Det ser jag verkligen fram emot!

När vi går in i advents och jultiden går vi också in i den period som Equmeniakyrkan kallar ”Tänd ett ljus”, december-januari 2017. Det är fokus på de internationella kontakterna och våra systerkyrkor ute i världen. Under gudstjänsterna kommer vi lyfta fram olika länder och kyrkornas arbeta. Det kommer också finnas möjlighet att ge en gåva. På Equmeniakyrkans hemsida (www.equmeniakyrkan.se) kan man ta del av mycket information. Vi är en del av en världsvid gemenskap med Jesus Kristus i centrum men som uttrycker och lever sin tro på många olika sätt. Detta är en stor rikedom! Söndagen den 29 januari klockan 12.00 inbjuder vi till gemensam missionsgudstjänst.

År 2016 går mot sitt slut och vi har alla våra olika erfarenheter att summera. Vi tackar Gud för vad Equmeniakyrkan Hallunda fått betyda för så många människor och för vad vi fått ge och ta emot av varandra. Vi ber om Guds nåd och kärlek över våra liv och över hela skapelsen. Ett gott slut och ett välsignat gott nytt år 2017. Vi tackar för Guds omsorg och beskydd för dagar som varit och lägger allt i hans barmhärtiga händer.

Fridfull advent och jultid önskar jag dig!

Pastor Carin

December 2016

Jag hoppas att du har haft en fin sommartid! Det har varit full aktivitet i Equmeniakyrkan Hallunda. Förutom allt det ”vanliga” har bl.a nytt kök kommit på plats, nya golv i toalettutrymmena och matutdelning har pågått under vardagarna. Vi tackar alla som har funnits med i dessa uppgifter!

Svenskaundervisningen har kommit igång och det finns plats för fler elever.Café Ljuspunkten kan också börja nu när vi har flyttat in i det nya köket, torsdagar kl.10- 12.

Min sommar började med en fantastisk Taizéresa tillsammans med ungdomar från Hallunda, Tumba och Rönninge. Under vår vecka var vi ca 500 personer på plats, vilket är relativt få för att vara i Taizé. Vi var med i bönerna/gudstjänsterna, tre gånger om dagen i den stora kyrkan, lyssnade på Bibelstudium och samtalade i grupper samt utförde olika praktiska uppgifter. Våra deltagare träffade ungdomar från många olika länder och var väldigt nöjda med sin vistelse.

Söndagen den 28 augusti var temat i kyrkoåret, Enheten i Kristus och jag delar episteltexten, från Filipperbrevet 2:1-5 här:

”Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.” Låt oss under det kommande läsåret fortsätta att bygga Equmeniakyrkan Hallunda, med alla olika uttrycksätt, erfarenheter och resurser, som vi är så välsignade genom. Församlingen manifesterar både mångfald och enhet! Låt oss under det kommande läsåret också fortsätta att ta emot och välkomna nya vänner in i gemenskapen, se till att alla känner sej hemma och får en uppgift att växa i och dela sina gåvor.

Lev i Jesu kärlek!

Guds glädje och kraft önskar jag dej! 

Pastor Carin

September 2016

Påskens vittnen

-”Jag förstår det inte, men tack ändå!”

Så tänker jag om Påskens budskap. Det är ett mysterium och precis som för de första lärjungarna är det inte så lätt att ta in, att Jesus verkligen uppstod och lever igen. De var förvirrade, fyllda av både bävan och glädje. Det var en korsväg. Skulle de gå tillbaka till sina ”gamla liv” och tänka att allt var slut nu, eller skulle detta bli en helt ny början, ett nytt liv för dem alla? Vi vet att Jesus visade sej för lärjungarna och många fler, de fick personliga erfarenheter av den levande, uppståndne Jesus.

Det var så liten och försagd den kristna kyrkan var från allra första början, men i dag vet vi att det finns trossyskon utöver hela jorden och vi samlas till gudstjänst och lever församling också i Equmeniakyrkan Hallunda år 2016.

Ett under och ett mysterium. -”Jag förstår det inte, men tack ändå!”

När Jesus mötte lärjungarna efter påsken förnyade han sin inbjudan och kallelse till dem: -”Följ mej!” Det är en inbjudan också till dej och mej. Vi får vara påskens vittnen!
När Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelsen, i Galileen, sa han till dem: -”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Må den Gud som i sin uppståndelse ger oss seger över all ondska och död. Må den Gud som kan nyskapa våra liv nu välsigna oss och sända oss ut att fylla hela världen med Hans evangelium. I Faderns, Sonens och den heliga Andens kraft och glädje.

Amen

April 2016

Påskliljor

 

 

Kära vänner,

God fortsättning på det nya året!

Hälsning från söndagens GT-text, Jesaja 55:1-3

Kom, alla ni som törstar,

kom hit och få vatten,

kom, även om ni inte har pengar!

Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar,

Vin och mjölk utan att betala!

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,

er lön på sådant som inte mättar?

Lyssna till mig, så får ni äta gott

och njuta av feta rätter.

Kom till mig och hör noga på,

lyssna, så får ni liv.

Jag sluter ett evigt förbund med er,

den nåd jag visat David skall bestå.

 

Vi tackar Gud för Hans nåd och trofasthet, som följer oss in i det nya året.

Vi ber om vishet och mod, att leva våra liv i Jesu efterföljelse.

Vi ber om fred och försoning för länder och folk utöver vår jord.

Må Gud välsigna dig!

Må Gud välsigna Hallundakyrkans församling, Equmeniakyrkan i Sverige och den världsvida kyrka, att vara Kristusljus och dela Guds nåd och kärlek!

 

Carin Hemmati, pastor

Januari 2016

I Hallundakyrkan händer mycket under en vecka. Många människor kommer och går. Det är olika åldrar, livssituationer och bakgrund. Tack alla som gör denna församling till vad den är! Vi GÖR mycket tillsammans men vi behöver också lyfta fram det vi vill VARA tillsammans.

Lördagen den 7 mars kl. 15.00 är det församlingens årsmöte. Torsdagen den 5 mars kl. 18.30 är det HKU:s (Hallundakyrkans Ungdom) årsmöte. Viktiga tillfällen att se tillbaka på år 2014 och tillsammans blicka framåt. Vi väljer personer till olika uppdrag och beslutar kring vår verksamhet.

År 2011 lyfte församlingen fram följande text som talar om vilka vi tillsammans vill vara. Välkommen att dela och bygga på gemenskapen under år 2015, i Hallundakyrkans församling! Alla behövs som byggstenar i detta Guds ”husbygge”. Vi ber om Guds ledning, glädje och kraft under året som ligger framför oss!

Vi ber med orden från Ef 4:23, att vi får ”förnyas i ande och förstånd.” Vi ber att fler skulle vilja dela tron på Jesus Kristus och vi ber att vi tillsammans med andra kristna församlingar i vår bygd får nåden att dela evangeliet på ett trovärdigt sätt. Immanuel- Gud med oss!

Pastor Carin

- Denna text finns också i Programbladet mars-maj 2015. -