Theme: Agape in the House

Friday Sep 30, 18:00 - 20:30: Powerful Revival evening with Pastor Ody-Charles Oguibe.

Sat Oct 1, 17:00 - 19:00: Love Feast / Variety day.

Sun Oct 2, 12:30 - 14:30: Thanksgiving Service.

 

You are cordially invited.

Nu finns programbladet för september - december 2022 att läsa och ladda ner här.

Vil du läsa äldre progamblad så finns de på sidan Programblad.

Nu har scout startat, varje torsdag.

Det blir även familjescout för barn och föräldrar vissa lördagar.

Mer information på sidan Tillsammans Hallunda.

Tre teman. Tre samtal. Tre kvällar. Välkommen till samtal med representanter för Botkyrkas lokala partier inför valet. Träffarna är i olika kyrkor i kommunen (ej i Equmeniakyrkan Hallunda). Mer info hittar du i vårt kalendarium eller på hemsidan Botkyrka EN kommun.

Equmeniakyrkan Hallunda vill vara……

  • en bedjande gemenskap där vi får bära varandra och hela världen inför Gud.
  • en tillåtande gemenskap där hela livet får plats, både glädje och sorg, styrka och svaghet.
  • en helande gemenskap där vi får stödja varandra på olika sätt och räkna med Guds tilltal och beröring.

(Från församlingens Inriktning.)

 

Ord från nr 800 i Psalmer och Sånger

Vi tackar dig att tron har funnit uttryck och skydd bland dessa väggar i ditt hus. Gud, låt vår kyrka bli en plats för förbön, en plats för glädje mitt i världens brus.

i invigt denna plats för bön och lovsång, gemenskap och försoning vid ditt bord, och ödmjukt ber vi att du här ska lära oss hur vårt liv kan formas av ditt ord.

Befria oss från vanor och schabloner och låt din Ande leda hand och fot. Låt kyrkan ge impulser till missionen. Lär oss ge ut och lär oss ta emot.

Låt Ordet tala tydligt i vår handling. Gör kyrkan större än vad byggarn tänkt, och låt vårt vittnesbörd få bli ett tecken att du är nära och att du oss sänt.

Amen

 

Välsignelsebön från Iona, den Skotska ekumeniska kommuniteten:

Välsigna oss Gud
med solens ljus ovan oss
med jordens kraft under oss
med vänners omsorg runtomkring oss
med din avbild djupt inom oss
med din framtid som väntar oss.
Amen.

Det fasta telefonabonnemanget 08 531 708 55 kommer inom kort att tas bort. Direktnummer till pastorer med flera medarbetare finns på Medarbetare - Staff.

Tillsammans Hallunda inbjuder till "Prova-på-scout" med hela familjen vid tre tillfällen:

  • Lö 4 juni kl 14-16
  • Ti 21 juni kl 17.30-19.30
  • Lö 20 aug kl 14-16

Mer information på Tillsammans Hallunda!