Ladda ner och läs senaste programbladet för december 2021 - mars 2022 (pdf).

Samtliga programblad finns på Programbladssidan.

Postadressen är uppdaterad till Hallundaplan 1 (tidigare Hallunda torg 2).

Se Kontaktinfo för mer detaljer.

Tisdagskören flyer ht 2021

Utdrag från Folkhälsomyndighetens hemsida

Den 29 september tas flera restriktioner bort, exempelvis begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. [Anm. Vilket en gudstjänst eller annan samling i kyrkan är.]

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

– Vaccination är det mest effektiva verktyget vi har. Det viktiga arbetet med att nå personer och grupper som ännu inte har vaccinerat sig måste därför fortsätta, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Hur vi gör i Equmeniakyrkan Hallunda

När vi möts i kyrkan - även efter 29 september 2021 - måste vi se till att det finns möjlighet till avstånd mellan oss, att det inte blir trängsel, att vädra lokalerna ofta och stanna hemma om man har minsta sjukdomssymtom samt hjälpa till med information kring vaccinering.

 

Inledning

Det är viktigt att vi håller oss till de nya reglerna, framförallt på grund av smittspridning och i omsorg om varandra och för att vara goda föredömen för samhället runt oss.

Detta är ett gott tecken, att samhället kan öppna upp mer och mer.

Antagligen kommer nya regler om en månad och därefter i fortsatta steg.

Coronarestriktioner från 1 juni 2021 Equmeniakyrkan Hallunda

När vi möts inomhus gäller följande

Maximum 35 people in the church. Obs! Max 35 personer i lokalen.

Max antal personer i kyrkan beror på lokalens storlek: 1 m i omkrets runt varje person= 4 m2. Kyrksal + serveringsdel= 142 m2 delat på 4= 35,5. Det indikerar max antal personer i hela lokalen. OBS! Inte klokt att låta fler finnas i kyrkan som helhet.

Maxantalet gäller deltagare, därutöver medverkande.

Möblera stolarna så att de står separat; 35 st. Familj kan dock sitta tillsammans.

Kyrkvärd anvisar sittplats.

Undvik rörlighet i lokalen.

Stanna hemma om man har någon typ av sjukdomssymtom.

Låt en kyrkvärd stå vid entrén och se till så att det ej blir för många vid ingången och i kapprummet. Ingen trängsel! Gäller både när man kommer och när man går.

Se till att lokalen vädras genom öppna fönster.

Tyvärr kan vi inte röra oss runt och hälsa och prata med varandra inne i kyrkan. Uppmana att man står ute och pratar, dock med avstånd.

Små barn som finns i barnvagn eller i förälders knä räknas ej in i antalet ovan, dock räknas övriga barn in i maxantalet.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/kommuner/foreskrift-gym-sport-bad-handel/

Equmenia Hallunda håller årsmöte tisdagen den 25 maj 2021 klockan 18:30.

Mötet kommer med allra största sannolikhet att hållas digitalt. Kontakta ordföranden Christina Karlsson om du vill ha mötesinbjudan.