Tillsammans Hallunda inbjuder till "Prova-på-scout" med hela familjen vid tre tillfällen:

  • Lö 4 juni kl 14-16
  • Ti 21 juni kl 17.30-19.30
  • Lö 20 aug kl 14-16

Mer information på Tillsammans Hallunda!

Varsågod att ladda ner och läsa programbladet för Equmeniakyrkan Hallunda, april - juni 2022 (pdf).

Vill du hitta äldre programblad, så finns de på sidan Programblad.

Under några år har föreningen Equmenia Hallunda varit en så kallad vilande förening och under denna tid har barn- och ungdomsarbetet i kyrkan bedrivits av församlingen, Equmeniakyrkan Hallunda.

Nu är Equmenia Hallunda åter en aktiv förening för barn- och ungdomsarbetet, ett arbete som bedrivs i nära gemenskap med Equmeniakyrkan Hallunda.

Under våren startar "Tillsammans Hallunda" där Equmenia Hallunda ingår som en av arrangörerna, se Tillsammans Hallunda - för hela familjen i Norra Botkyrka.

Styrelsen för Equmenia Hallunda finns under Styrelser.

Tillsammans Hallunda - för hela familjen i Norra Botkyrka är på gång!

  • Scouting
  • Ledarkraft
  • Föräldraverkstan

Tillsammans Hallunda flyer sid 1

Tillsammans Hallunda flyer sid 2

Equmeniakyrkan - Bön för Ukraina

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

(Bönen formulerad av vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers.)

Equmeniakyrkans Katastroffond - Bidrag till Ukraina

Just nu kan du ge ett bidrag när det gäller kriget i Ukraina. Vill du och din församling vara med och bidra, så använder ni vårt bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan ”Ukraina”.

Från och med den 9 februari 2022 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Dessa föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer innebär att Equmeniakyrkan Hallunda nu är öppen "som vanligt" utan speciella restriktioner i verksamheten.

Vi har även fortsättningsvis vårt egna personliga ansvar - inte minst utifrån vad Folkhälsomyndigheten skriver på sidan Åtgärder mot covid-19 i februari.

Vi ska förstås var och en som besökare i kyrkan vara rädda både om oss själva och om varandra. Vi ska vara extra uppmärksamma hur andra vill bli bemötta när det gäller avstånd, hälsningsformer med mera, liksom visa hur du själv vill bli bemött.

Fastesamlingar 2022