Till dessa organisationer har Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda en nära relation.
 

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är en ny kyrka, med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror Equmeniakyrkan på Jesus Kristus. Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan Hallunda är ansluten till Equmeniakyrkan.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Equmenia står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt som görs handlar om det.

Equmenia Hallunda är ansluten till Equmenia.

Region Stockholm

Region Stockholm är de församlingar och föreningar som tillhör Equmeniakyrkan och Equmenia Stockholms län och Gotlands län, samt Uppsala, Knivsta och Håbo kommuner. Vi är 86 församlingar och 40 Equmenia-föreningar.

Bilda

Bilda erbjuder studiecirklar, kurser, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Mycket av Equmeniakyrkan Hallundas studie- och gruppverksamhet samt vissa större arrangemang sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Enskilda Högskolan Stockholm

Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/religionsvetenskap.

EHS grundades 1993 efter samgående av två institutioner med långa utbildningstraditioner tillbaka till 1860-talet, nämligen Teologiska Seminariet på Lidingö och pastorsutbildningen vid Betelseminariet i Bromma. 2008 gick även Metodistkyrkan i Sverige in som delägare i högskolan. Några år senare bildade de tre samfunden det nya kyrkosamfund som idag heter Equmeniakyrkan.

Våren 2018 bytte högskolan namn från Teologiska Högskolan Stockholm (THS) till Enskilda Högskolan Stockholm. Teologiska högskolan Stockholm (THS) är nu gemensam benämning på högskolans båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) är benämningen för högskolans olika utbildningar i mänskliga rättigheter.

Sociala Missionen

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning. Föreningens huvuduppgift är att bedriva rådgivning med fokus på socialpolitiska och flyktingpolitiska frågor samt driva gymnasieskola och LSS-verksamhet. Sociala Missionen vill aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Vägledande för arbetet inom Sociala Missionen är etiska dokument som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Huvudmän för arbetet är ett 50-tal församlingar från Equmeniakyrkan. Sociala Missionen vill samverka och vara en resurs för medlemsförsamlingarnas diakonala arbete.

Sociala Missionens huvudsakliga verksamhetsområde är i Stockholms, Gotlands samt delar av Uppsala län.

Equmeniakyrkan Hallunda är med som huvudman.

Botkyrka Folkhögskola

Botkyrka folkhögskola ligger i Hallunda och drivs av en skolförening bestående av fem kyrkor. Hallundakyrkan är en av dem.

1997 bildades fem kristna församlingar en skolförening. Den föreningen har en enda uppgift – att driva folkhögskolan. Anledning var då och är fortfarande att erbjuda människor i och utanför kommunen ytterligare en möjlighet att studera som vuxna.

Genom skolföreningen har alltså skolan närhet till tre syrisk-ortodoxa kyrkor och två Equmeniaförsamlingar i Botkyrka. Equmeniakyrkan Hallunda är en av dem. Det betyder inte att alla som studerar måste ha en religiös tro. Men det finns en förståelse för att religion och livsåskådning är en viktig del av en människas förståelse av livet.

Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

Hela Människan är en resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete i Huddinge, Botkyrka och Salem och har funnits här sedan 1980. Det är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på sin omvärlds behov. Deras uppdrag är att göra skillnad för och med människor i utsatta livssituationer. Förutom Huddinge-Botkyrka-Salem finns Hela Människan på 90 platser runt om i Sverige.

Huvudmän för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salen är ett antal församlingar inom Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. Equmeniakyrkan Hallunda är en av dem. 

Sjukhuskyrkan

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap