gtj 2

Välkommen till gudstjänster i Equmeniakyrkan Hallunda på söndagar:

10.00 på svenska

12.30 på engelska

17.00 på Indo/Pak (urdu, hindi och punjabi)

Våren 2021: Online enbart. Gudstjänster sänds direkt på internet på engelska och Indo/Pak varje söndag och varannan söndag på svenska.

Welcome to worship at Equmeniakyrkan Hallunda on Sundays:

10.00 in Swedish

12.30 in English

17.00 in Indo/Pak (Urdu, Hindi and Punjabi)

Spring 2021: Worship is online only in English and Indo/Pak every week and every fortnight in Swedish.

gtj