Denna webb, equmeniakyrkanhallunda.se, använder inte några kakor och liknande tekonologier utifrån analys som webmaster. Analys är gjord bland annat med "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" och "Blacklight". Därför har denna webb ingen "varning" eller medgivande för kakor etc. Om du vill ha mer information eller ser att detta inte stämmer, var vänlig kontakta Kontaktinfo - Contact info.

This web site, equmeniakyrkanhallunda.se, does not use cookies and simliar technologies, concluded by analyse as webmaster. This analyses has been done with among else "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" and "Blacklight". Therefore does this website not have any "warning" or consent for cookies etc. If you need further information or find this is not correct, please contact Kontaktinfo - Contact info.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap