Det är min längtan!

I församlingens Verksamhetsplan som antogs på årsmötet den 16 mars finns flera konkreta steg i den riktningen.

Närmare Gud. Vi möts till gudstjänst, bön och bibelsamtal. Delar tro och liv med varandra. Ber och bär tillsammans!

Närmare varandra. Vi möts till förtroendevaldas dag i juni, måltidsgemenskap i våra hem mellan språkgrupperna, skriver en gemensam Församlingsordning, svarar på en enkät för att lyssna in hur vi tycker att det står till med Equmeniakyrkan Hallunda.

Närmare våra medmänniskor. Vi möts till svenskaundervisning, delar vidare den mat och annat vi får ta emot, håller kyrkan öppen för den som behöver stöd av något slag och ska undersöka om vi kan ha en vänförsamling från något av Equmeniakyrkans alla samarbetskyrkor ute i världen.

Vänner, det är en nåd att få vara med. Att vara inbjuden till livsgemenskap med levande Gud och varandra. Att få bjuda in och göra rum för fler i denna brokiga gemenskap, där vi har det allra största och viktigaste gemensamt, Jesus.

Vi ber: Visa oss Herre din väg, och gör oss villiga och modiga att gå vart och när du kallar!

Varmaste hälsningar med en önskan om en välsignad Påsktid!

Pastor Carin

April 2019

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap