Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda

Vilka är vi?

Församlingen namn är Equmeniakyrkan Hallunda.

  • Vi är helt fria i förhållande till stat och myndighet.
  • Ekonomin bärs upp av medlemmarnas offer och gåvor.
  • Kyrkan är öppen för alla, du väljer själv om du vill vara medlem eller inte.

Namnbyte skedde i februari 2004 från Hallunda frikyrkoförsamling till Hallundakyrkans församling, och till Equmeniakyrkan Hallunda i mars 2016.

Equmeniakyrkan Hallunda är Equmeniakyrkan; kyrkan i Sverige som bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Namnet Equmeniakyrkan tillkom 2013.

Församlingen

Församlingen har själv låtit uppföra byggnaden och vill i den gula träbyggnaden vid Hallunda centrum, med en mångfald aktiviteter, inbjuda till gemenskap och tro. Församlingen har över 200 medlemmar.

Församlingens mål

  • Att aktivt ta ansvar för mission och diakoni i både internationellt och nationellt perspektiv.
  • Att finnas till för gudstjänst, bön, samtal om kristen tro, fördjupning och mognad i kristet lärjungaskap.
  • Att stödja varandra och i förbön bära församlingen.
  • Att finnas till som en mötesplats för människor i Hallundas omgivning och erbjuda en livsbejakande, drogfri och positiv miljö.
  • Att mötas till gemenskap i olika åldersgrupper och tillsammans över åldersgränserna.
  • Att verka för att gemenskapen mellan olika kristna församlingen på orten fördjupas.

Barn- och ungdomsarbetet

Föreningen Equmenia Hallunda beslutade vid sitt årsmöte den 11 mars 2024 att lägga ner föreningen. Detta innebär att barn- och ungdomsarbetet framöver leds av Equmeniakyrkan Hallunda.

Historisk bakgrund:

Equmenia Hallunda var en fristående förening för barn- och ungdomsarbetet och hade samtidigt en nära relation till Equmeniakyrkan Hallunda.

Namnbyte skedde 1984 från SMU i Hallunda till Hallundakyrkans ungdom (HKU), och till Equmenia Hallunda i februari 2017.

Equmenia Hallunda var anslutet till Equmenia; en fristående organisation för ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan i Sverige.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap