Det är min längtan!

I församlingens Verksamhetsplan som antogs på årsmötet den 16 mars finns flera konkreta steg i den riktningen.

Närmare Gud. Vi möts till gudstjänst, bön och bibelsamtal. Delar tro och liv med varandra. Ber och bär tillsammans!

Närmare varandra. Vi möts till förtroendevaldas dag i juni, måltidsgemenskap i våra hem mellan språkgrupperna, skriver en gemensam Församlingsordning, svarar på en enkät för att lyssna in hur vi tycker att det står till med Equmeniakyrkan Hallunda.

Närmare våra medmänniskor. Vi möts till svenskaundervisning, delar vidare den mat och annat vi får ta emot, håller kyrkan öppen för den som behöver stöd av något slag och ska undersöka om vi kan ha en vänförsamling från något av Equmeniakyrkans alla samarbetskyrkor ute i världen.

Vänner, det är en nåd att få vara med. Att vara inbjuden till livsgemenskap med levande Gud och varandra. Att få bjuda in och göra rum för fler i denna brokiga gemenskap, där vi har det allra största och viktigaste gemensamt, Jesus.

Vi ber: Visa oss Herre din väg, och gör oss villiga och modiga att gå vart och när du kallar!

Varmaste hälsningar med en önskan om en välsignad Påsktid!

Pastor Carin

April 2019

Tack för den du är i församlingsgemenskapen, tack för det du gör och ger!

Tack till alla som har haft särskilda uppdrag under året, tex olika ledar- och ansvarsuppgifter,
förtroendevalda och trogna matvolontärer.

Equmeniakyrkan Hallunda har under år 2018 fått vara en varm, välkomnande och generös gemenskap som haft nåden att fått ha Jesus Kristus i centrum. Vi har fått gå med Gud, tillsammans, genom olika utmaningar och tagit emot många välsignelser, bla har vi haft möjligheten att dela ut mat och annat som vi först fått ta emot.

Församlingen är i ständig rörelse, förändring och utveckling, en kyrka full av liv, med ett stort kontaktnät.

Nu ser vi med tillförsikt fram emot det nya året, 2019. Vi får lägga allt i Guds händer och be om ledning, beskydd, inspiration, kraft och mod.

Önskar er alla en fridfull jul och ett välsignat gott nytt år!

Varmaste hälsningar,

Pastor Carin

December 2018.

(English below)

Vi har mycket att glädjas över detta år, 2018!


För 40 år sedan byggdes den gula träkyrkan mitt i betongförorten som allt sedan dess har fått betyda så mycket för så många. Vi tackar Gud och varandra!


För 10 år sedan kom vi igång med engelskspråkig verksamhet. Efter många samtal, funderingar och böner var det denna dörr som öppnades. Församlingen har välsignats rikligen genom alla som kommit till under dessa år!


Efter att ha levt nära Norsborgs Metodistförsamling under många år blev det möjligt att för 5 år sedan, låta den församlingen uppgå i Hallundakyrkans församling (senare Equmeniakyrkan Hallunda). Ett naturligt steg att ta, då våra modersamfund bildade Equmeniakyrkan och flera medlemmar redan fanns med i Hallundakyrkans församling sedan många år, samt att vi fanns i samma byggnad. Tack till alla i Indo Pak som var frimodiga att gå in i nya utmaningar och som allt sedan dess bidragit till bygget av den gemensamma församlingen.

Nu ser vi tillsammans fram emot nya möjligheter att få dela och gestalta evangeliet, genom många olika språk och uttryckssätt.

Immanuel Gud med oss!


Carin Hemmati, pastor och församlingsföreståndare

Augusti 2018

---------------------------

We have much to be joyful about this year, 2018!

Forty years ago the yellow wooden church was built in the midst of
the concrete suburb. Since then it has been very meaningful to so many people. We thank God and each other.

Ten years ago we started the English section. After a long time of talking about it, thinking about it and praying about it that special door finally opened. The congregation has been richly blessed through everyone who has been around since then!

We had lived close to the Methodists in Norsborg for many years and finally five years ago we had the chance to welcome that congregation as a part of our own, first as Hallundakyrkan and later on as Equmeniakyrkan Hallunda. It was a natural step to take since our mother denominations were creating Equmeniakyrkan at the time and several of the Methodist members were already a part of our congregation and we also shared the building. Thank you to everyone in Indo-Pak for courageously stepping up to the new challenge and for being a part of our joint congregation since.

Now let us all together look forward to new possibilities to share and live the Gospel, through many languages and expressions.

Immanuel – God with us!


Rev. Carin Hemmati, Congregation leader.

August 2018

Equmeniakyrkan Hallunda
- vill vara en varm, välkomnande gemenskap som ger möjlighet till mötet med Gud och medmänniskor.
- oavsett varifrån du kommer, vilken ålder eller livssituation du har.

Församlingen är i ständig rörelse, förändring och utveckling. Det är spännande, givande och utmanande.

Många är de människor som kommer och går under en vecka. En del vill fira gudstjänst, vara med på bibelstudium och bön, besöka Café Ljuspunkten, finnas med i svenska undervisningen, hämta mat eller kommer till kyrkan av annan anledning. Över 300 personer möter vi regelbundet. En kyrka full av liv, en växande församling med ett sort kontaktnät.

Fantastiskt att finnas med i denna gemenskap! Vi tackar Gud! Här finns en plats och en uppgift för alla!

Måndagen den 19 mars kl 17.30 börjar Måndagsträffen. En mötesplats för den som vill träna svenska eller bara umgås med andra. Det blir olika aktiviteter, teman och fika. Den som vill kan sticka, virka och sy. Hoppas vi ses på måndagarna under våren.

Lördagen den 10 mars kl 15.00 möts vi till församlingens årsmöte. Vi får se tillbaka på år 2017 och tacka Gud för det som varit. Samtidigt blickar vi framåt, planerar och lägger budget för innevarande år. Vi ber om Guds ledning och kraft i allt vi är och gör!

Tack för den du är i församlingsgemenskapen, tack för det du gör och ger!

Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv. Må omsluta oss till vila och trygghet. Må utmana oss till äventyr och kamp. Amen

Jesus ha mig i ditt minne. Jesus för mig närmre dig. Jesus prägla du mitt sinne. Jesus, lär mig lyda dig. Jesus, styrk min kropp och själ. Jesus mig beskydda väl. Jesus, hjälp när jag får lida. Jesus vandra vid min sida.
Ps o S nr 194 v 3

Pastor Carin

Februari 2018

Första ljuset: Advent betyder ankomst. Vi väntar på Jesu ankomst! Namnet Jesus betyder ”Herren är räddningen”. För dej, mej och hela världen!

Andra ljuset: Guds rike är nära. Det finns inom oss, men en dag får vi erfara det i sin fulla blom. Till dess; ”Fatta mod, var inte rädda”!

Tredje ljuset: Bana väg för Herren. Det gjorde Johannes och det får du, jag och den världsvida kyrkan göra, så mycket vi kan och på så många olika sätt vi förmår.

Fjärde ljuset: Tillsammans med Maria väntar vi i förväntan och gör oss redo för Jesu ankomst. ”I det lilla bor det stora!” Julens välsignelse: Må Kristus födas som tro i ditt hjärta. Må Kristus födas som hopp i ditt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i ditt hjärta. Amen

Fridfull Jul och ett Gott Nytt Välsignat År!

Pastor Carin

December 2017

”Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma.” Mark 6:30-32

Detta är ett av mina favoritbibelord. Jesus visar stor omsorg om sina vänner, lärjungarna och apostlarna som han inte för så länge sedan hade sänt ut. Nu var de återsamlade och berättade om allt de varit med om. Trötta av arbete, upplevelser och nya erfarenheter. De behövde kliva åt sidan ett tag, komma till en annan plats. En plats som inte var fylld av så mycket, en öde trakt. Som en bensinmack. Vi kör av från den stora vägen för att tanka. Ett måste för att kunna köra vidare mot målet.

Det tredje budet lyder: ”Tänk på vilodagen så att du helgar den”. Låt oss tänka på de tio budorden, inte som tunga, krävande och ouppnåeliga påbud, utan något som av omsorg getts oss av Gud. I skapelsens morgon, berättas det i 1 Mos: 2:1 ff att Gud vilade från sitt verk. 

Vi kan tala om siestan, pausen, under dagen. Nattens vila. Semestern som vi ser farm emot under arbetsåret. Sommarlovet. Retreaten vi vill komma iväg på för att hämta andan, komma i fas när mycket snurrar på. Fastan, att skala av och få koncentrera sej på bara några få ting och släppa det andra för en tid. Musikstycket som genom sina pauser får ett alldeles särskilt lyft.

Sommaren är för många en tid att stanna upp, gör något annat än allt det vanliga och inte ha så många järn i elden. En viktig tid. En förutsättning för våra liv.

Att hitta sina pauser, rytmen under dagen, veckan, året, ja i livet. Vi misslyckas gång på gång och jag kan bara tala för mej själv, att jag så väl behöver de där Jesusorden i mitt öra: ”Följ med mej bort….” Eller är det kanske egentligen hem vi kommer. Landar hos oss själva, hos Gud, i våra liv.

Jag hoppas att din sommar också fått innebära något av detta, en siesta, fasta från det vanliga, paus, retreat, vila…..

Så får vi se fram emot en ny termin i Equmeniakyrkan Hallunda. Leva med förväntan och lyhördhet. Vad vill du visa oss, Jesus? Ta med oss på nya äventyr! Sänd oss ut, kalla oss samman och låt oss få stiga i båten, och hitta en strand att vila på, tillsammans med dej.

Välsignelse från Gud, som skapar och bär, som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv, må omsluta oss till vila och trygghet, må utmana oss till äventyr och kamp.

Amen

Pastor Carin

September 2017

Snart är det årsmöte, både i HKU (Hallundakyrkans Ungdom) och i församlingen. Vi ser tillbaka på år 2016 och blickar framåt och beslutar om en ny Verksamhetsplan och budget för 2017.

Allt vi GÖR tillsammans säger något om oss, men vi ÄR inte det vi gör. Det är viktigt att vi påminner oss om den inriktning vi vill sträva efter.

Equmeniakyrkan Hallunda vill vara.....

En gemenskap där Jesus Kristus hela tiden är i centrum.

En varm gemenskap som ger möjlighet till möten med Gud och medmänniskor

En välkomnande gemenskap där kristna från olika traditioner och länder kan hitta sitt andliga hem.

En läsande gemenskap där Guds ord får leda, inspirera, ge kraft och utmana

En bedjande gemenskap där vi får bära varandra och hela världen inför Gud.

En växande gemenskap där barnen och de ungas behov tas på allvar.

En tillåtande gemenskap där hela livet får plats, både glädje och sorg, styrka och svaghet.

En helande gemenskap där vi får stödja varandra på olika sätt och räkna med Guds tilltal och beröring

En rik gemenskap som räknar med allas delaktighet, olika gåvor och tjänster.

En gemenskap som gör skillnad, både för närsamhället och för alla som på olika sätt finns i gemenskapen.

.....en gemenskap där mötet med Jesus Kristus kan förändra livet!

Vi tackar varandra för verksamhetsåret 2016 och alla välsignelser Gud gav oss, och ber om Guds nåd över det nya året, 2017.

Låt vår bön vara: ”Visa mig Herre din väg, så att jag kan vandra i din sanning.” Psalm 86:11

Pastor Carin

Mars 2017