Jesus hade sin väg att gå, vi - som kyrka i världen i dag och församling i den lokala kontexten - har vår väg. "Att förenas med Jesus och hans intressen i världen (Edin Lövås). Vi håller på att tillsammans förmulera en Vision för Equmeniakyrkan Hallunda, där vi vill beskriva vilka vi är och vad vi vill. I det ser vi möjligheter och samtidigt utmaningar. Utifrån H-A-L-L-U-N-D-A har vi hittat nyckelord som säger något viktigt om detta, till exempel att:

- Hålla sig nära, Gud och varandra.

Vi HUNGRAR efter Gud och tillsammans erfar vi mer av Guds kärlek, får ta emot och dela evangeliet om Jesus Kristus i Andens kraft, i ord och handling, genom många olika språk. Vi är LIKA - olika, i stor mångfald av uttryck och förståelse av den kristna tron, både i lära och liv. Detta är både en välsignelse och friktion, vilket påminner oss om att vi är ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet. Vi är UNIKA, både som enskilda och församlingskropp, bristfällig men samtidigt "ett hus" för den heliga Anden. Därför, ACCEPTERA varandra i ett ständigt lyssnande och lärande!

- Hålla ut och inte väja för den svåra vägen.

Vi behöver vara formbara och lyhörda i en god ANPASSNING, för Guds vilja med oss i en församling och närmiljö som hela tiden förändras. Trogna vår kallelse, som goda förvaltare av skapelsen och evangeliet. Nyfikenhet, närvaro och nytänkande! Det goda upprepandet, kontinuitet - DAGLIGEN - och uthållighet över tid, samtidigt som vi är pilgrimer - på väg - som söker det obekväma, visar sårbarhet och kan släppa kontrollen.

Hålla fast vid hoppet!

Vi LÄNGTAR, strävar efter och hoppas på en större närhet i gudstjänstgemenskaperna, mellan dem och till närsamhället. En öppen kyrkport och en välkomnande gemenskap, en aktiv och självklar del i samhällsbygget. NÅDEN, Guds gåva genom tron, är förutsättningen. I vår svaghet och brist, blir Guds kraft störst.

"Ni har lärt känna herren Jesus Kristus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda... I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda". Kolosserbrevet 2:6-7. 12b.

Välsignad påsktid!

Pastor Carin

April 2022

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap