Så här års tittar man i backspegeln, skriver Verksamhetsberättelse och tackar Gud och varandra för det år som vi nyss avslutat. Därefter blickar vi framåt. År 2023 är något av ett julibéumsår i Equmeniakyrkan Hallunda.

I februari är det 10 år sedan Norsborgs Metodistförsamling uppgick i Hallundakyrkans församling (som församlingen hette då).

I oktober har det gått 15 år sedan vi började inbjuda till gudstjänster och verksamhet också på engelska.

Vi förblev en församling men utvecklade tre språkgrupper. När vi blickar tillbaka på alla dessa år kan vi konstatera att församlingen har varit med om en svårslagen resa. Vi har i bagaget både personliga och gemensamma erfarenheter och minnen. Själv kan jag säga att det är med en enorm tacksamhet jag blickar bakåt. Guds vind har blåst på oss och vi har sällan vetat vartåt det kommer att bära. Tillit, uthållighet, flexibilitet, öppenhet, nyfikenhet och nytänkande är några av de ord jag vill använda för att beskriva åren som gått.

Under en så pass lång resa - i tid - hinner man uppleva både toppar och dalar. Våra utmaningar har varit många, till exempel skavet i en stor mångfald, kulturkrockar och stora behov där resurser inte alltid räckt till. Topparna vill jag påstå har framförallt varit de gånger vi fått till goda gemensamma mötesplatser, erfarit växt och utveckling i de olika språkgrupperna samt fått erfara brödunder av olika slag.

Framåtblickandet, hur ser det ut? Vi får fortsätta att vara grundade i kyrkans kallelse: Tillsammans söker vi oss närmare källan, ljuset, kraften, vår Skapare, Räddare och Hjälpare. Samtidigt, i en ständig rörelse, “utåt” - på olika sätt och med olika språk - till den värld Gud älskar. Här behöver vi tillsammans söka former och relevanta sätt att framträda som församling, i varje ny tid, med de resurser vi tillsammans är och har.

Jag ser fram emot att fortsätta resan och att allt mer implementera den Vision som mejslats fram under en tid: Enhet i mångfald. Tjänar Gud, samhället och våra medmänniskor. Låt oss även framgent vara nyfikna på varandra och vad som kommer härnäst, närvarande i den kontext vi finns i och ha fortsatt mod till nytänkande.

Vi går i vår Herre Jesu Kristi namn!

Pastor Carin Hemmati

Januari 2023

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap