Svaret är Equmeniakyrkan Hallunda, eller snarare Hallunda frikyrkoförsamling. Så hette den kropp som såg dagens ljus i mars 1970 och motiverade bildandet på följande sätt:

“I starkt medvetande om kallelsen att bringa Guds evangelium även till Botkyrka-stadens 45 000 invånare beslöt man att bilda Hallunda frikyrkoförsamling.”

Ungefär tre år senare började församlingen framträda i Hallunda med omnejd. Inflyttningen var intensiv i de nybyggda områdena i norra Botkyrka under denna period och inte bara en bygd nyskapades, utan också Kristi kyrka. Den fick ett nytt uttryck i och genom den nya församlingsgemenskapen vilken alltsedan början av 1970- talet ständigt omformats. Det gör en församlingskropp men kallelsen har varit och är densamma än idag.

Distriktsföreståndare Bernt Wåhleman (numera pensionär och återkommande predikant i gudstjänstgemenskapen kl 10.00) skrev följande i Svensk Veckotidning i februari 1987 - bland annat med tanke på norra Botkyrka - i en artikel med rubriken ”Har Gud skapat tätorten?”: “Samhällsomvandlingen har på kort tid strukturerat om åtskilligt på många håll i landet. Och processen fortgår. Mitt i allt detta måste kyrkan finnas. Men hur arbeta, när allting omkring den förändras?”

Utifrån Bibelns berättelser och människor kan vi förstå och se på oss själva som pilgrimer. Vi är på en vandring genom livet som Jesus efterföljare och behöver påminna oss om den grundinställning vi tillsammans formulerat i Församlingsordningen:

I väntan på Kristi kyrkas synliga enhet är församlingen ett provisorium. Vi behöver vara öppna för att ompröva vår organisation och våra verksamhetsformer inför de behov och nya utmaningar som möter oss i församlingen och i dess omgivning. Det är dock viktigt att vara trogen syftet, att vara de troendes gemenskap genom att dela Kristuslivet och föra det vidare.

Hur långt är ett halvt sekel? Svaret är 50 år. Vi ber om nåden att få fortsätta vandringen - den församlingskropp som vi är idag och kommer att vara - minst ett halvt sekel till och fortsätta dela Kristuslivet och föra det vidare, på många olika sätt. Enhet i mångfald. I tjänst för Gud, samhället och våra medmänniskor. “...jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag.” Filipperbrevet 1:6.

Pastor Carin

Maj 2023

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap