Covid-19-hantering från 23 december 2021 i Equmeniakyrkan Hallunda

Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda följer det som Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar:

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Bland annat sänks nuvarande gräns om 100 deltagare till 20 deltagare för gudstjänster utan krav på vaccinpass eller avstånd.

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster utan att kräva vaccinationsbevis. Motivet till denna rekommendation är att vi inte vill utestänga någon från gudstjänstgemenskapen i våra församlingar.

Vid allmänna sammankomster, som gudstjänster, tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Vid gudstjänster tillåts att man vid sin plats står upp under kortare stunder.

Däremot poängteras återigen vikten av att vaccinera sig samt att skapa möjligheter för att hålla avstånd.

Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 deltagare.

Se mer information längre ner på sidan.

Vid tillställningar på fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Samlas fler än 20 personer (också barn och unga inräknade) inomhus utan krav på vaccinationsbevis måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

● Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
● Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
från andra sällskap.
● Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Observera att medverkande, som t ex körsångare och instrumentalister, inte räknas in i siffran 20.
Väljer en församling att göra en annan bedömning används de vaccinationsbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av eHälsomyndigheten. Församlingen behöver också ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Vid andra samlingar, som t ex konserter och julmarknader med fler än 20 personer inomhus ser krisgruppen att vaccinationsbevis kan vara ett bra sätt att på ett smittsäkert sätt genomföra samlingen.

Aktuell information med anledning av covid-19 från Equmeniakyrkan och Equmenia.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap