Covid-19-hantering från 1 december 2021 i Equmeniakyrkan Hallunda

Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda följer det som Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar:

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster utan att kräva vaccinationsbevis. Motivet till denna rekommendation är att vi inte vill utestänga någon från gudstjänstgemenskapen i våra församlingar.

Samlas fler än 100 personer (också barn och unga inräknade) inomhus utan krav på vaccinationsbevis måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Observera att medverkande, som t ex körsångare och instrumentalister, inte räknas in i siffran 100.

Väljer en församling att göra en annan bedömning används de vaccinationsbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av eHälsomyndigheten. Församlingen behöver också ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Vid andra samlingar, som t ex konserter och julmarknader med fler än 100 personer inomhus ser krisgruppen att vaccinationsbevis kan vara ett bra sätt att på ett smittsäkert sätt genomföra samlingen.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna från krav på vaccinbevis.

Läs mer om vaccinationsbevis och nya föreskrifter från 1 december (Folkhälsomyndigheten).

Aktuell information med anledning av covid-19 från Equmeniakyrkan och Equmenia.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap