Glad midsommar och sommar önskar Equmeniakyrkan Hallunda! 

Verksamhet pågår i kyrkan också under sommaren. Men vissa grupper har paus under sommaren. 

Varmt välkommen till kyrkan i sommar, och i övrigt önskas dig en välsignad sommar var du än befinner dig.

Banner Equmen magasin

Equmenakyrkans tidning Equmen har utkommit med årets andra nummer; nummer 2 för 2019.

Equmen är tidning för Equmeniakyrkan i hela Sverige, för dig som är medlem eller dig som är intresserad av Equmeniakyrkan. Den fokuserar på Equmeniakyrkans identitet och vilka vi är som kyrka.

Ladda ner den här!

Banner Equmen magasin

Equmenakyrkans tidning Equmen har utkommit med årets första nummer; nummer 1 för 2019. 

Equmen är tidning för Equmeniakyrkan i hela Sverige, för dig som är medlem eller dig som bara är lite nyfiken på Equmeniakyrkan. Den fokuserar på vår identitet och vilka vi är som kyrka. 

Ladda ner den här!

 

Under fastetiden, inför påsken 2019, går Equmeniakyrkan in i en klimatfasta. Från Askonsdagen 6 mars – Påskafton 20 april.

Svårigheter, utmaningar, välsignelse

I klimatfastan avstår vi något för att bidra till läkningen av Guds skapelse. Att behöva avstå kan vara besvärligt och skapa problem i relation till våra arbetsuppgifter, vanor och traditioner. Att genom klimatfastan avstå från sådant som förstör Guds skapelse och därigenom vår livsmiljö utmanar oss dock att se möjligheter i nya sätt att leva i förhållande till kommunikation, transporter, matvanor och konsumtion. Allt detta får vi göra i tron på att Gud vill välsigna oss när vi blir medarbetare för Guds goda skapelse.

Det är en gammal kristen erfarenhet att livet inte kan lunka på hela tiden utan att man avsätter tid för olika saker. Nu är det tid att vi ägnar oss åt det här på ett djupare sätt än vad vi gjort hittills.

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process.

Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna).

Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta. Även medlemmar i församlingarna uppmuntras att delta i klimatfastan utifrån sina situationer och möjligheter.

Resorna 

I Equmeniakyrkans resepolicy betonas vikten av att alltid i första hand välja kollektiva kommunikationer. Under klimatfastan skärps detta genom att all personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

Maten

Under fastan väljer vi klimatvänlig kost med inriktning på närproducerat, kravmärkt, Fairtrade och vegetariskt.

Återbruk

Vi uppmärksammar vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Mer information på Equmeniakyrkans sida om klimatfastan. 

Nu finns progambladet för december 2018 - mars 2019 att ladda ner här

Det är dags för att underhålla och göra kyrkan fin under arbetsveckan 20 - 24 augusti. 

Mer detaljer finns i programbladet. 

Du får gärna hjälpa till! Hör i så fall av dig till Lasse Hjerne.