The annual meeting for Equmenia Hallunda, the youth organisation, scheduled for 22 February 2021 is postponed to a later date.

For further information, please contact Christina Karlsson, chairman.

Årsmötet för Equmenia Hallunda, ungdomsföreningen, som var planerad till den 22 februari 2021 är framflyttat till ett senare datum.

För mer information, kontakta Christina Karlsson, ordförande.

Equmeniakyrkan Hallunda, Hallundaplan 1, 145 68 Norsborg. Bg 192-2889. Swish 123 225 8622.

Bilda logo

Integritet - Privacy

Webbplatskarta - Sitemap