Norsborg. Foto: Henrik Hemrin

För asylsökande och nyanlända

Hösten 2021:

Se nedan. Överstrukna verksamheter är oklara.

Språkcafé

Torsdagar 17:30 - 19:00

Måndagsträffen / Monday Club 17:30 - 19:00

Hösten 2020: Måndagsträffen flyttas till torsdagar, ”Språkcafé”: kl 17.30- 19.00.

Olika aktiviteter, teman och fika. Praktisera din svenska! 

Svenskaundervisning

Onsdag, torsdag och fredag 10:15-12:30.

Höststart 25 augusti.

Språk- och handarbetscafé

Torsdagar 15:30 - 17:00

Höststart 19 augusti.

Temaonsdagar - gruppinformation om till exempel:

Obs! Tag kontakt för info om vilka onsdagar.

  • Asylprocessen
  • Familjeåterförening
  • Ekonomiska rättigheter
  • Att känna sig hemma
  • Hälso- och sjukvård

Rådgivning i migrationsfrågor och sociala frågor

Café Ljuspunkten

Hösten 2020: Café Ljuspunkten kommer att vara vilande tills vidare.

Torsdagar 10:00-12:00.