Verksamhet som riktar sig till internationella språkgruppen.

List of groups / activities for the International congregation.
Asylsökande och nyanlända
Bibelstudie- och bönegrupp
Gudstjänst / Worship
Happiness Club
Konfirmation
Lunchpaus
Söndagsskola
Språk- och handarbetscafé
Studiecirklar