Nu finns det ett sommarnummer av tidningen Equmen från Equmeniakyrkan att läsa!

Tidningen är digital och finns på sidan Tidningen Equmen, tillsammans med äldre nummer.