Den första december 2015 börjar Susan Bowyer sin anställning som Barn- och Ungdomskoordinator.

 

Välkommen Susan!

 

1st of December 2015, Susan Bowyer starts her employment as Children and Youth Coordinator.

 

Welcome Susan!