Dop i Hallundakyrkan [foto Bengt Olof Sennerö]
I gudstjänsten den 11 januari 2004 var det dop och medlemsintagning. [foto Bengt Olof Sennerö]

Den med kakel nyrenoverade dopgraven användes vid den glädjefulla förmiddagsgudstjänsten den 11 januari 2004. Det var vuxendop och församlingen fick hälsa nya medlemmar välkomna.